conCore  Beeldende therapie, EMDR, Energiewerk
Samen Vertrouwd naar de Kern

 

 

     Trainingen en Workshops


Training: Ik-grensbewust-zijn

In ons contact met anderen voelen we dagelijks  dat we een grens hebben, de ik-grens. We weten dat die grens belangrijk is en ons beschermt: we voelen het als anderen er over heen gaan. We merken het wanneer we over onze eigen grens gaan of over die van een ander. Zelfs als we dit niet erkennen of uitspreken. We voelen het meestal direct als onze grens of die van een ander 'nee' uitstraalt. 

 En toch gaan we soms 'te ver' of 'te lang door', we zeggen te vaak 'ja' of juist 'nee'...  

In deze training onderzoeken we de eigen psychische grens: de vorm en functie er van,onze innerlijke ruimte daarbinnen en wat er gebeurt bij de uitwisseling met anderen via deze grens. 

Door middel van mindfulness, meditatieve luisteroefeningen en praktische informatie leer je respectvol en met compassie omgaan met je innerlijke ruimte, je persoonlijke grenzen en die van anderen. 

 

   

 

Het traject bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van ca. 1,5 uur plus 1 dagdeel in het weekend waarin praktisch met elkaar wordt geoefend. Tijdsbesteding thuis: ca. 20 minuten per dag. 

 De training wordt desgewenst ook, individueel of in een groep, gegeven via internet (Skype of Zoom). 

Voor opgave of meer informatie:  06-10413942, info@concore.nu, of gebruik het contactformulier. *****************************************


 

Praktijk conCore geeft in samenwerking met Nadieh Tigchelaar, theraterdocent, trainingen en 

 

workshops op het gebied van

 

 

 identiteit, creatief denken en -handelen, gedrag en communicatie. 

Deze trainingen en workshops geven wij op locatie aan jeugdigen op scholen in het lager- en middelbaar onderwijs, het speciaal onderwijs en in zorg- en welzijnsinstellingen. Voor begeleiders in docenten- of zorgteams bieden wij een flexibel programma dat wij specifiek invullen op basis van een oriënterend gesprek vooraf. 

 

Door middel van creatieve beeldende- en theatrale werkvormen krijgen deelnemers  op een plezierige

 ervaringsgerichte en effectieve manier inzicht en handvatten bij thema's als o.a.: 


- het vormen en uiten van een mening

- voor jezelf opkomen

- hoe zien anderen mij / hoe wil ik gezien worden door anderen

- persoonlijke grenzen: hoe ga je daarmee om? Neem bij interesse contact op via het contactformulier van deze site of direct via 

info@concore.nu      of       info@nadiehtigchelaar.nl  

Bellen mag natuurlijk ook naar conCore: 06-10413942